Språkbrukskollokviet

Språkbrukskoll. Internationella tidskrifter

EVENEMANG

Datum: 30 januari 2019 10:00 - 30 januari 2019 11:30
Plats: D 365

Vi tittar igenom några internationella tidskrifter 2018, bl.a. Language Policy, Journal of Pragmatics och Language and Communication.

Bokmärk och dela Tipsa

TID och LOKAL

Språkbrukskollokviet

Tid: 10.0011.30
Veckodag: Onsdag
Lokal: varierar
www.su.se/svefler/sprakbrukskoll

Anna Vogel. Foto: Cecilia Bruzelius

Kontakt/under ledning av

Anna Vogel

E-post: anna.vogel@su.se
Rum: D 540 Tfn: 08-16 39 47

Mona Blåsjö. Foto Adam Strömdahl Östberg

Kontakt/Under ledning av

Mona Blåsjö

E-post: mona.blasjo@su.se
Rum: D 536 Tfn: 08-674 71 86

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket

FB Svefler

facebook