Johan Christensson. Foto: Pia Nordin
Johan Christensson. Foto: Pia Nordin

Abstract

Mitt avhandlingsarbete handlar övergripande om lärarstudenters förhållande till sin kommande yrkesroll. Avhandlingens första studie är en i huvudsak diskursanalytisk studie där jag undersöker hur en specifik modell för identitetsanalys (vertikal identitetsanalys, Norris 2011) fungerar för att analysera lärarstudenters professionella identiteter under en kandidatuppsatskurs. Den andra studien, som är huvudfokus under kollokviet, är tänkt att snarare undersöka hur lärarstudenter kan växla identiteter i undervisningssammanhang. 

Under kollokviet kommer jag att visa videosekvenser från en retorikkurs där ämneslärarstudenter genomför muntliga redovisningar. Lärarstudenterna har möjlighet att genomföra redovisningarna under premissen att de är lärare som talar med sina elever, eller med sina lärarkolleger. Det handlar alltså om potentiella rollspelsaktiviteter. Mer specifikt intresserar jag mig för hur lärarstudenterna växlar identiteter under dessa redovisningar och vilka språkliga resurser som används för att göra detta. Studien är i ett tidigt skede och presentationen är därför en datasession. Jag uppskattar alla typer av kommentarer från kollokviets deltagare.