Gunilla Almström Persson
Gunilla Almström Persson. Foto: Privat

I april 2009 började Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som andra myndighet i Sverige att twittra genom krisinformation.se. Krisinformation.se är ett självständigt regeringsuppdrag som drivs av MSB för att samla de svenska myndigheternas kommunikation med allmänheten. Syftet med deras twitterkonto är att sprida information om samhällskriser på ett snabbt och tillgängligt sätt. För att ytterligare öka tillgängligheten och framför allt för att öppna för dialog mellan myndigheter och medborgare i specifika kriser, startades tre år senare en blogg och en facebooksida. Krisinformation.se vill därmed verka för transparens och tillit mellan medborgare och och svenska myndigheter.

Emellertid uppstår händelser som kan skapa oro och orsaka brist för förtroende utan att det uppstått en egentlig samhällskris. Den 9 juli i år ljöd varningssignalen ”Hesa Fredrik” av misstag, utan att hot mot medborgare förelåg och vid en tidpunkt som inte var den vanliga testtiden. När SOS Alarm av misstag startat varningssignalen, fick Krisinformation.se många tweets från upprörda medborgare. Krisinformation.se uppgift blev att förklara misstaget som SOS Alarm begått, vilket innebar en annan kommunikativ situation än den som råder i gängse krisinformation.

Jag har samlat in alla tweets från Hesa Fredrik-händelsen. Materialet utgör ett intressant exempel på samtida offentligt språkbruk som dels omfattar myndigheters sociala medier-språk, dels det som inom retoriken kallas apologiastrategier. Jag har ännu inte börjat mina analyser utan tänkte ha en öppen diskussion i datasessionsform kring en del av materialet, som man kan få från mig via mejl före kollokviet: gunilla.persson@su.se.