Vi föreslår att alla läser redaktörernas artikel C som i kritik. Kritiska perspektiv inom text- och diskursstudier i Kritiska diskursstudier, och att var och en förbereder en kort presentation av en valfri artikel från någon av de två antologierna. Meddela Theres och Mona vilken artikel du vill presentera. Varmt välkomna!