Tal, Interaktion och Multimodalitet (TIM)-seminariet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Högre seminarier och kollokvier
  7. Tal, Interaktion och Multimodalitet (TIM)-seminariet

Tal, Interaktion och Multimodalitet (TIM)-seminariet

Tal, Interaktion och Multimodalitet (TIM) är en seminarieserie med datasessioner. Den är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) och Engelska institutionen.

Läs mer om seminariet på IPD:s webbplats.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube