SweLL-korpusen är en ny annoterad digital korpus med texter skrivna av vuxna inlärare av svenska. Texterna har manuellt pseudonymiserats, normaliserats och felannoterats. Dessutom har olika digitala verktyg utvecklats för att stödja hanteringen av arbetsprocessen, speciellt möjligheten att studera källtexter och måltexter parallellt. Projektet har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.
 
Välkommen till lanseringen av såväl korpusen som verktygen som presenteras av SweLLs projektgrupp. Registrering är gratis och krävs för deltagande i Zoom.

Läs mer på vår engelska sida: Official release of the SweLL corpus