Anmälan och betalning

Anmälan till konferensdagen 22/4

Anmäl dig och betala ALTE 48 senast 4 april 2016.

Anmälan till kurserna

Se Kurser, för ALTE 48.

Betalning av konferensavgift till konferensdagen 22/4

Betalning till konferensen ALTE 48. Anmäl dig och betala senast 4 april 2016.

Kontakt: Anmälan och betalning

Agnes Ambrosiani

-

E-post: agnes.ambrosiani@su.se
Tfn: 08-16 43 80
Nås säkrast tisdag–torsdag.

Övriga frågor om konferensen:
Gustav Wallentin, se Kontakt.

Webbadress: su.se/svefler/alte48

"Hitta till oss" med information om kommunikationer, parkering och handikappentréer, se Kontakt.

Genvägar
ALTE 48 startsida
Anmälan och betalning
Program
Kurser
Kontakt

logotyper Stockholms universitet ALTE
Tisus
Nationella slutprov för sfi