"Med svenska språket som redskap för akademiska studier – hur möter högskolan internationella studenters behov?"

En konferens om högskolans internationalisering arrangerad av Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet och Svenska institutet.

Tid: 23-24 september 2011
Plats: Stockholms universitet

Folder om konferensen: A4 tvåvik [PDF]
Affisch om konferensen: A3 [PDF] (Går bra att skriva ut som A4.)

Utbildning för internationella studenter

Antalet internationella studenter som läser svenska är mycket stort både i Sverige och i utlandet. Med denna konferens vill vi fokusera på kurser i svenska som ges för internationella studenter vid lärosäten både i och utanför Sverige. Konferensens syfte är dels att klargöra utbildningarnas organisation och innehåll, dels att sprida forskningsresultat om målgruppen och utbildningarna för att skapa möjligheter till samarbete, ny forskning och utveckling.

Frågor vi vill diskutera

Några av de mer specifika frågorna kan vara följande:

  • Vad är det för skillnad mellan studier i svenska på ett svenskt och på ett utländskt universitet?
  • Vilken svenska behöver en internationell student för att vara framgångsrik i sina studier i Sverige?
  • Behövs olika språkkunskaper för olika akademiska utbildningar?
  • Vilka situationer i studierna tycker studenter är svårast att hantera språkligt?
  • Vilka resurser behöver högskolorna för att ge ett effektivt språkstöd i svenska?
  • Hur lyckas de internationella studenterna i sina utbildningar i Sverige?

Målgrupp för konferensen

Konferensen riktar sig till lärare som undervisar i svenska som främmande språk/svenska som andraspråk vid universitet och högskolor både i och utanför Sverige, forskare, internationella samordnare vid universitet och högskolor, beslutsfattare och berörda myndigheter samt andra intresserade.

Bakgrund

Internationaliseringen av högskolan ställer oss inför nya utmaningar, inte minst när det gäller språk. Intresset för att studera svenska är stort bland internationella studenter och det är ett självklart mervärde att få lära sig eller utveckla sin svenska när man studerar i Sverige.

I dag erbjuds kurser i svenska för internationella studenter vid merparten av Sveriges universitet och högskolor, såväl på nybörjar- som fortsättningsnivå. Flera universitet och högskolor ger också behörighetsgivande kurser i svenska för utländska akademiker bosatta i Sverige. De behörighetsgivande kurserna förbereder för akademiska studier och ger behörighet i svenska för studier vid universitet och högskolor i Sverige.

För studenter med svenska som andraspråk/främmande språk erbjuder många högskolor även språkstöd.

Man kan dessutom studera svenska vid fler än 200 universitet världen över. Många studenter i utlandet kombinerar svenska med utbildningar inom andra områden, t.ex. ekonomi, teknologi eller journalistik, eftersom de planerar att fortsätta studierna i Sverige.