Programmet innehåller föreläsningar med särskilt inbjudna föreläsare och temakollokvier och en postersession.

Föreläsare

 • Cecilie Carlsen, Faglig leder av Norsk språkest, Universitetet i Bergen
 • Gunnar Enequist, Utredare, Analysavdelningen, Högskoleverket
 • Lotta Gavel Adams, Professor i Scandinavian Studies, University of Washington, Seattle, USA
 • Gisela Håkansson, Professor i lingvistik, Lunds universitet
 • Karen Lund, Lektor, Danmarks pedagogiska universitetsskole, Aarhus Universitet
 • Witold Maciejewski, Professor i allmän språkvetenskap, Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Polen
 • Catrin Norrby, Professor i nordiska språk, Stockholms universitet
 • Gunlög Sundberg, Universitetslektor, Stockholms universitet
 • Monika Wirkkala, Bitr. avdelningschef, Svenskundervisning i utlandet, Svenska institutet

Temakollokvier

Översikt över temakollokvier, version 4 [PDF]

 1. Nybörjarundervisningens didaktik
 2. Skriftbruk som redskap för akademiska studier
 3. Muntlig färdighet på högskolan – formativ och summativ bedömning
 4. Samverkan mellan lärosäten

Sammanfattningar & föreläsare

Postrar

Vi erbjuder varje universitet/högskola att delta i en postersession och presentera sina kurser/utbildningar i svenska på skärmar. Skärmarna kommer att vara tillgängliga under hela konferensen, med möjlighet att titta på dem under bl.a. kaffepauser.

Storleken på skärmarna möjliggör en stor eller flera mindre postrar. Måtten på skärmarna: bredd 118 centimeter och höjd 147 centimeter. Ta med postrarna till konferensen och sätt upp dem på plats med nålar.

Exempel på Nordiska språks postrar: Nordiska språks 6 postrar [PDF, 1,75 MB]
(Filerna är A3-format men går att skriva ut som A4. Välj "Anpassa" i utskriftsrutan.)