Tidigare har mötet vänt sig huvudsakligen till svenska forskare och forskarstuderande, men har senare breddats till att även omfatta forskare från alla de nordiska länderna.

Mötet är ett tillfälle att presentera talspråksrelaterad forskning i olika stadier av forskningsprocessen och att diskutera metoder, resultat och teoretiska frågor med andra talspråksforskare i muntlig form – ingen konferensvolym ges ut. Syftet är att främja forskningens utveckling genom kontakter och informationsutbyte.