OFTI 36

Två kvinnor samtalar. Illustration: Ali Reza Majlesi
Händer som håller i pennor och ritar på papper. Illustration: Ali Reza Majlesi
En kvinna visar en overheadbild o flera personer tittar på den o lyssnar på kvinnan. Ill: AR Majlesi
Personer sitter runt ett bord o samtalar, läser papper o gestikulerar Illustration: A. R. Majlesi
  En grupp människor sitter runt ett bord o samtalar. Illustration: Ali Reza Majlesi

  Konferens: OFTI 36 (2018). Tema: Tal – Interaktion – Multimodalitet

  Konferens OFTI 36 vid Stockholms universitet, 20–21 september 2018. Temat för årets OFTI är tal, interaktion och multimodalitet. Det aktuella temat rymmer ett brett spektrum av perspektiv och olika typer av data som omfattar allt från vardagliga till institutionella miljöer. Konferensen är ett samarrangemang mellan Institutionen för pedagogik och didaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Händer som håller i pennor och ritar på papper. Illustration: Ali Reza Majlesi

  Anmäl dig till OFTI 36 senast 7/9

  Personer sitter runt ett bord o samtalar, läser papper o gestikulerar Illustration: A. R. Majlesi

  Program och abstractsamling OFTI 36

  Här presenterar vi konferensen OFTI:s (detaljerade) program och abstractsamlingen, OFTI 36.

  En kvinna visar en overheadbild o flera personer tittar på den o lyssnar på kvinnan. Ill: AR Majlesi

  Plenarföredrag OFTI 36

  Här presenterar vi konferensen OFTI:s plenarföredrag, OFTI 36.

  Om OFTI

  OFTI, Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion, bildades 1983 fför att fungera som ett tvärvetenskapligt informellt diskussionsforum för aktiva forskare inom olika områden relaterade till talspråk, samtal och interaktion. Konferensen ger möjlighet att presentera talspråksrelaterad forskning i olika stadier av forskningsprocessen, samt ett tillfälle att diskutera metoder, resultat och teoretiska frågor med andra samtalsforskare.

  In English: OFTI 36

  The 36th OFTI Conference will be held at Stockholm University on September 20th-21st 2018. The theme for this year’s OFTI is speech, interaction and multimodality. This theme encompasses a broad spectrum of perspectives and different types of data from everyday to institutional settings. The conference is a collaboration between the Department of Education and the Department of Swedish and Multilingualism.

  Flygplan SAS Foto: Bertil Bernhardsson. MostPhotis

  Reseinformation

  Informationen är på engelska och visas på Sveflers engelska sajt.

  SIgn H O T E L L from behind with Stockholm sunset view in the background

  Boende

  Informationen är på engelska och visas på Sveflers engelska sajt.

  Trafikinformation
  Turistinformation alltomstockholm.se
  Turistinformation sweden.se