1. Vi börjar med att varje deltagare får identifiera och för en grupp av kollegor beskriva hur hens uppsatshandledning är utformad i nuläget.
  2. Därefter föreläser Anne-Li Lindgren (BUV) och Lotta Jons (MND/CeUL) om två olika modeller för grupphandledning.
  3. I nästa steg arbetar deltagaren med att utforma ett förslag på hur hen skulle vilja ta tillvara innehållet i de två modellerna i sin egen handledning.

I samband med att förslagen delas med övriga deltagare diskuteras också möjliga utmaningar och motstånd – hos läraren, studenterna, organisationen – som kan behöva hanteras eller föregripas för att kunna förändra uppsatshandledningen.

Anmälan och kontakt

Anmäl dig via följande länk: https://simplesignup.se/private_event/141930/8c9ada10aa          

Om du har frågor, kontakta studierektor Inger Lindell.

 

Studenter i grupprum. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling