Svenska språkets historia 12

Konferens: Svenska språkets historia 12

Den 13–14 april 2012. Temat är Variation och förändring. Som värd står Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet.

Program

Här hittar du programmet/ungefärliga hålltider till konferensen Svenska språkets historia 12, den den 13–14 april 2012. Som värd står Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet.

Abstract

Om abstract inför konferensen Svenska språkets historia 12, den den 13–14 april 2012. Som värd står Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet.

Utskick

Här hittar du utskicken inför konferensen Svenska språkets historia 12, den den 13–14 april 2012. Som värd står Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet.

Kontakt

Konferens Svenska språkets historia 12, den den 13–14 april 2012. Som värd står Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet.