Innehåll

Översättning och tolkning som språkformande kraft i samhället

Bidragen till denna workshop täcker olika översättnings- och tolk-ningsområden. Fem bidrag behandlar skönlitterär översättning. Två bidrag handlar om tolkning, Flera bidrag har ett diakront perspektiv på översättningsverksamheten i Sverige. Gemensamt för alla föredrag är att översatta texter studeras inom den kulturella kontext där de skapats och att konsekvenser för översättningsverksamheten i samhället uppmärksammas.

Förberedelse


Abstracts för bidragen publiceras på konferensens hemsida (som PDF-fil under rubriken "Program").

Deltagare


Yvonne Lindqvist
Jonatan Petterson
Martin Ringmar
Elisabeth Tiselius
Gun-Viol Vik-Tuovinen
Sara Van Meerbergen
Lars Wollin

Öppen för


Åhörare

Kontaktperson


Yvonne Lindqvist
yvonne.lindqvist@tolk.su.se