Centrum för medeltidsstudier

Institutionen för nordiska språk ger en kurs i anslutning till konferensen, dels på grundnivå, dels på avancerad nivå (som ges tillsammans):