Nordisk stormhatt/Aconitum lycoctonum. Foto: Kjell LundquistNordisk stormhatt/Aconitum lycoctonum. Foto: Kjell Lundquist
 

Syftet med denna här sajt är att underlätta framtida kontakter mellan dem som intresserar sig för växterna och deras namn. Symposiedeltagarna uttryckte också förhoppningar om ett nytt symposium om ett par år.

Sajten kommer att uppdateras med relevant information när föredragen publicerats.

Syftet med symposiet var att få en samlad bild av den forskning som finns inom ämnesområdet i Norden, att stimulera intresset för växterna och växternas namn och dessas vittomspännande innebörd samt att demonstrera de olika disciplinernas infallsvinklar på ämnet och bidrag till kunskapen om denna viktiga del av vårt kulturarv.

Symposiet behandlade växternas namn i vidaste bemärkelse samt relationen mellan namn och växter i såväl natur- som odlings- och trädgårdssammanhang. Att ämnesområdet är sant tvärvetenskapligt framgår av de olika presentationerna som inrymmer diskussioner om namnens etymologi och historia, om folklig respektive vetenskaplig namngivning, om identifieringsproblem och symbolik, och om vad namnen kan avslöja om växternas etnobotaniska betydelse och geografiska ursprung.


Samtliga föredrag kommer att publiceras i Kungl. Gustav Adolf Akademiens Acta-serie. Redigeringen av bidragen pågår och skriften beräknas komma före sommaren 2013.

Webbadress: www.nordiska.su.se/vaxtnamn

E-postadress för frågor och synpunkter:
inger.larsson@nordiska.su.se