Växter och växtnamn

Nordisk stormhatt/Aconitum lycoctonum. Foto: Kjell Lundquist

Växter och växtnamn – ett möte mellan botanik och språkvetenskap

Växterna och deras namn var temat för det nordiska symposiet "Växter och växtnamn – ett möte mellan botanik och språkvetenskap" som ägde rum den 25–26 november 2010 i Stockholm och Uppsala.

Svensk kulturväxtdatabas (SKUD)

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) är en nomenklaturdatabas och svensk namnstandard för kulturväxter, som utvecklats inom Programmet för Odlad Mångfald (POM) lett av Jordbruksverket. Den innehåller även uppgifter om växternas naturliga utbredning, användning och livsform. SKUD har byggts med potential för att kunna utvecklas till en nordisk namndatabas.

Växtnamnsbibliografi

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har i sitt bibliotek en enastående samling av litteratur med ämnesordet växtnamn och har upprättat en lista med referenser till denna litteratur.