Konferenser, symposier och workshoppar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Konferenser, symposier och workshoppar

Konferenser, symposier och workshoppar

Här hittar du information om konferenser, workshoppar, symposier och oregelbundna seminarier som anordnas av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Workshop CANCELLED: Transnational Professionals in Higher Education and in Research

Transnational Professionals in Higher Education and in Research: sharing the Australian and Swedish experience of language assessment of an internationalized work force of regulated professions. The case of teachers with a foreign background (ULV). Funded by STINT. THE WORKSHOP IS CANCELLED due to the situation with the the coronavirus.

Workshop 1, NOS-HS workshop series. CANCELLED (Catherine Elder)

NOS-HS workshop series: Language at work: immigrants and Nordic workplaces. Workshop nr 1. [New subject will follow] with Associate Professor Catherine Elder, Language Testing Research Center, University of Melbourne. THE WORKSHOP IS CANCELLED due to the situation with the the coronavirus. Assessment of professional language skills in and for the multilingual work place.

NCB12

Konferens 2021: The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12)

På grund av den rådande situationen med coronapandemin, skjuter vi upp konferensen The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12) till den 16–18 juni 2021. Konferenstema är X-Disciplinarity in Multilingualism Research.

Konferens: Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande

Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande. En nationell konferens för erfarenhetsutbyte om språkinsatser av olika slag inom kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen. Konferensen kommer inte att kunna ges som planerat den 17 november p.g.a. det rådande läget med Coronaviruset. Mer information om tid och form för konferensen kommer att publiceras här.

Tidigare anordnade konferenser, workshoppar, symposier, seminarier

Här finns information om tidigare anordnade konferenser, workshoppar, symposier och oregelbundna seminarier sedan 2004.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Högre seminarier och kollokvier