Konferenser, symposier och workshoppar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Konferenser, symposier och workshoppar

Konferenser, symposier och workshoppar

Här hittar du information om konferenser, workshoppar, symposier och oregelbundna seminarier som anordnas av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Studenter i grupprum. Foto: Niklas Björling

Pedagogisk workshop 4/4: Grupphandledning av uppsatser

Workshoppen har som mål att du ska få ta del av och i tanken prova modeller för grupphandledning. Den ordnas av CeUL och vänder sig till dig medarbetare vid i första hand vår institution.

m4a8

Media for All conference – Complex Understandings, 2019 (TÖI)

This conference is about creating and mediating understanding in an increasingly complex mediascape. Understanding not only of audiovisual content, but also understanding of and between producers, consumers and prosumers, understanding for the technical and cognitive processes involved, understanding for consumers’ needs and desires, and understanding of and for working conditions, among many other perspectives. So, let’s get together to understand all these complexities!

Tidigare anordnade konferenser, workshoppar, symposier, seminarier

Här finns information om tidigare anordnade konferenser, workshoppar, symposier och oregelbundna seminarier sedan 2004.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Högre seminarier och kollokvier