Förhoppningen är att skapa kontakter och samarbetsidéer och i förlängningen mer forskning inom detta intressanta område. Medarrangör är Inger Larsson, professor emerita i svenska språket vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

 

Program

Program NTAA Stadsträdgårdar i ett historisk arkeologiskt perspektiv (638 Kb)

 

Tid och plats

Tid: Onsdag eftermiddag 27 till fredag 29 september 2017 (seminarier, studiebesök och exkursion). Programmet är inte klart än, så tider kommer.

Plats: Historiska museet, Narvavägen 13–17, 114 84 Stockholm. Som vanligt organiserar deltagarna egen resa och boende. Mat etc. ordnas till självkostnadspris.

 

Vill du delta i seminariet? 

Mejla din anmälan till Emelie Sunding.
Emelie.Sunding@upplandsmuseet.se