Foto: Eva Dalin
Öppet hus (före coronapademin). Foto: Eva Dalin

Läs mer på SU-sajten:
Öppet hus

Från vår institution kommer studievägledare att vara tillgängliga via mejl och telefon kl. 14–18.