Viktiga datum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Viktiga datum
  7. Introduction Day for Master's Students at the Faculty of Humanities

Introduction Day for Master's Students at the Faculty of Humanities

EVENEMANG

Datum: 31 augusti 2018 14:00 - 31 augusti 2018 16:00
Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus

The Introduction Day is an informative session for international students about to start their studies at the master's level at the Faculty of Humanities.

Folk på gångväg från tunnelbanan. Foto: Emanuel Almborg
Foto: Emanuel Almborg

To cover everything you need to know as a new student, the Introduction Day will give you an introduction in the wide range of opportunities offered at the Faculty. Our student counsellors will let you know what support they offer and our student panel is ready to answer all questions possible about life as a student studying at the master's level. 

Afterwards, you are welcome to join the Orientation Day in Aula Magna.

Programme

hum.su.se/introductionday

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket
Forskningsdatabasen

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler