Viktiga datum

Sista svarsdag 1 inför ht -19

EVENEMANG

Datum: 26 juli 2019 00:00 - 26 juli 2019 23:59

Den 11 juli 2019 publiceras antagningsbesked 1. Sista svarsdag är den 26 juli, om du ska tacka ja. Om du inte tackar ja förlorar du din plats.

Om första antagningsbeskedet: antagning.se

Se även universitetets webb: Viktiga datum

Bokmärk och dela Tipsa
Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket

FB Svefler

facebook