Om första antagningsbeskedet: antagning.se

Se även universitetets webb: Viktiga datum