Du kommer också att kunna ta del av en guidad tur vid Campus Frescati och se annat filmat material som är till nytta för dig som är ny student vid Stockholms universitet. Mässan pågår kl. 12–16.

All information finns på universitetets sajt:

Studenter som promenerar i grönska. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling