• Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler)
  • Hus D, plan 3–6. Låst tills vidare.
  • Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)
    Hus D, plan 5. Låst tills vidare.
  • Centrum för tvåspråkighetsforskning (Centret)
    Hus D, plan 3–4. Låst tills vidare.

Passerkort med kod krävs både från trapphusen och hissarna för att komma in när det inte är öppet (dvs. inte upplåst).

Eventuella öppettider gäller när du kommer från det norra trapphuset. Från södra trapphuset (det mot parkeringen) är dörrarna alltid låsta, och du måste använda passerkort med kod. Om du inte har det använd det norra trapphuset, eller ta hissarna. Vi öppnar inte "när man knackar".

Öppettider studentexpeditioner och studievägledare

Våra studentexpeditioner och studievägledare har särskilda telefon- och besökstider:

Öppettider Stockholms universitet

Öppettider Stockholms universitet

_______________

Observera att denna sida visas på Institutionen för svenska och flerspråkighets huvudsajt. Om du nyss befann dig på Centrum för tvåspråkighetsforsknings sajt eller på TÖI:s sajt, backa tillbaka i webbläsaren om du vill till någon av de sajterna igen.