Gatuadress
 
 

Genvägar: Besöksadress | Postadress | E-faktureringsadress | Telefon, fax och e-post

Besöksadress

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Universitetsvägen 10 D, plan 3–6
Södra huset
Frescati

 • Centrum för tvåspråkighetsforskning: plan 3–4.
 • Tolk- och översättarinstitutet: plan 5.

Upp

Postadress

Observera att vi har särskild e-faktureringsadress, se nedan.

Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Upp

E-faktureringsadress

Riktlinjer och tillvägagångssätt för e-faktura hittar du på universitetets centrala webbplats: E-faktura

 • Organisationsnummer: Stockholms universitet 202100-3062
 • Institutionens referensnummer 154 måste stå på fakturan.
 • Beställarens namn/referensperson måste också stå på fakturan (men inte i adressfönstret).
 • Faktureringsadress ska också stå på fakturan (trots att det är e-faktura):

  Stockholms universitet
  Postbox 50741
  202 70 MALMÖ

Upp

Telefon, fax och e-post

Tfn: 08-16 20 00 (växeln)
Fax: 08-15 85 33

E-post till den du söker:

Om du inte hittar den du söker: info.svefler@su.se

Upp