Kartor och lokaler

Kommunikationer

Kartor och lokaler

Kommunikationer

 

Tillgänglighet

Trapphus och hissar

Det finns två trapphus i D-huset, norra (mot Södra huset, Universitetsbiblioteket) och södra (mot parkeringen). Trapphusen är rätt anonyma, bakom vita dörrar (alternativt glasdörrar).

  • Det norra trapphuset går från plan 3 och uppåt. Från plan 2 finns det (orange) trappor i slutet av korridoren, som går upp till plan 5.
  • Det södra trapphuset går från plan 2 och uppåt – passerkort krävs för att komma in till institutionen (vi öppnar inte "när man knackar").
Foto: Gunnar Stenberg, MostPhotos
Foto: Gunnar Stenberg, MostPhotos

Trappor från parkeringen

  • Det är trappor från parkeringen till entréerna på plan 2. Trapporna vid hus B har barnvagnsramp (som är ganska brant). Det finns hiss (inomhus) från plan 2.
  • Mellan respektive hus A–F finns dörrar till plan 3. Det är trappor upp dit.
  • Om du använder rullstol är det lättast att du tar dig in via det stora Studenthuset (till vänster om parkeringen, nedanför hus A), tar hissen upp en våning och därifrån (utomhus) tar dig till hus D (eller in i hus A och via plan 2 bort till hus D).
  • Om du åker bil/taxi går det att köra upp till entréerna på plan 2, men det går inte att parkera där. Det är en ganska lång backe upp dit (om du går med barnvagn eller använder rullstol).

Det finns två hissar som går mellan bottenplanet 2 och 9. När institutionen är låst måste du ha passerkort med kod.

Illustration: werg, MostPhotos
Illustration: werg, MostPhotos

Tillgänglighetsentréer

Läs även ovan om trappor från parkeringen.

Tillgänglighetsentréer finns på plan 2 och plan 4.

Plan 2: Tillgänglighetsentréer finns i samtliga hus AF i Södra huset, på (södra) parkeringssidan. Det går att köra fram med bil ända till entréerna. Dörrknappar för automatiskt öppnande finns. Följ korridoren till hissarna.

Plan 4: En Tillgänglighetsentré finns precis bredvid huvudentrén ("snurran") märkt (hus) DEF. I huvudentrén finns glasdörrar till höger efter den långa trappan. Passera genom dem (dörrknappar för automatiskt öppnande finns) och förbi "orange trappan". I korridoren rakt fram finns hissarna.

 

Öppettider institutionen

Öppettider