Jobba hos oss

Södra huset i lätt fågelperspektiv. Foto: Eva Dalin

Jobba hos Svefler

Här lägger vi ut lediga jobb vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, och vid våra avdelningar Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet.

Vi tar bort annonser om lediga jobb när sista ansökningsdatum har gått ut.

Om du har frågor om ett jobb du har sökt, eller om eventuella framtida lediga jobb – kontakta vår administrativa chef.
Administrativ chef

 

Stockholms universitet

För lediga anställningar vid Stockholms universitet, se den centrala webbplatsen:
Jobba på SU

Lärare som undervisar och rör vid whiteboard. Foto: Niklas Björling

Lediga jobb: Universitetslektorer i Svenska/Svenska som andraspråk/Nordiska språk (4 tidsbeg. anst.)

Inom ämnen Svenska/nordiska språk/svenska som andraspråk. I anställningarna ingår undervisning i retorik, samtalsanalys, fonologi samt språkvård och språkriktighet på fristående kurser i svenska och nordiska språk samt inom lärarutbildningarna. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Kursansvar och distansundervisning kan förekomma. En del av undervisningen äger rum på kvällstid. Undervisningen sker på svenska.

Grupp av studenter. Foto: Niklas Björling

Lediga jobb: Adjunkter i skrivande och retorik (3 tidsbegr. anst.). Sök senast 8/4

Inom ämnena Svenska/Nordiska språk. I anställningarna ingår undervisning i skrivande på fristående kurser och inom språkkonsultprogrammet, kommunikatörsprogrammet och lärarprogrammet samt i retorik inom lärarprogrammet. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Kursansvar och distansundervisning kan förekomma. En del av undervisningen äger rum på kvällstid. Undervisningen sker på svenska.

Lärare ler och pekar med handen mot student. Foto: Niklas Björling

Lediga jobb: Adjunkter i retorik för blivande lärare (4 tidsbegr. anst.). Sök senast 8/4

Inom ämnena Svenska/nordiska språk/svenska som andraspråk. I anställningarna ingår undervisning i retorik i lärarutbildningen. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Kursansvar och distansundervisning kan förekomma. Undervisningen sker på svenska.

Lagerkransar högtider. Foto: Eva Dalin

Lediga jobb: Tre doktorandtjänster i nordiska språk, med olika inriktningar. Sök senast 15/4

Vi utlyser nu tre olika doktorandtjänster i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet: doktorand i nordiska språk, doktorand i nordiska språk, inriktning mot svenska som andraspråk och doktorand i nordiska språk, tema Rumslighet och plats i modern humaniora. Välkommen med din ansökan senast 15 april.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB Svefler

facebook