Jobba hos oss

Södra huset i lätt fågelperspektiv. Foto: Eva Dalin

Jobba hos Svefler

Här lägger vi ut lediga jobb vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, och vid våra avdelningar Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet.

Vi tar bort annonser om lediga jobb när sista ansökningsdatum har gått ut.

Om du har frågor om ett jobb du har sökt, eller om eventuella framtida lediga jobb – kontakta vår administrativa chef.
Administrativ chef

 

Stockholms universitet

För lediga anställningar vid Stockholms universitet, se den centrala webbplatsen:
Jobba på SU

Foto: Syda Productions, Mostphotos

Ledigt jobb: Adjunkt i yrkesmässigt skrivande (tidsbegränsad anställning). Sök senast 15/11

I anställningen ingår undervisning i yrkesmässigt skrivande på fristående kurser och inom Språkkonsultprogrammet och Kandidatprogram i arbetslivskommunikation. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination.

Swedish for International Students

Lediga jobb: Adjunkter i svenska som andraspråk för internationella stud. (2 tidsbegr.) Sök 15/11

Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination i kurser i svenska för internationella studenter/svenska som främmande språk. Undervisning ges på kurser för internationella studenter, i särskilda kurser för anställda doktorander och forskare samt i förberedande och behörighetsgivande kurser i svenska inför akademiska studier. Även andra kurser i muntlig och skriftlig färdighetsträning samt olika typer av uppdragsutbildning kan förekomma liksom bedömning av muntlig och skriftlig språkfärdighet i Tisus (Test i svenska för universitetsstudier).

Lärare som undervisar. Foto: Niklas Björling

Lediga jobb: Universitetslektorer i svenska/svenska som andraspråk (2 tidsbegr.). Sök senast 15/11

I visstidsanställningarna ingår undervisning på delkurser inom lärarutbildningen samt på fristående kurser i ämnena svenska och svenska som andraspråk samt i kurser i svenska som andraspråk för internationella studenter/svenska som främmande språk. Den sökande förväntas aktivt delta i pedagogiskt utvecklingsarbete och i institutionens arbete. Administrativa arbetsuppgifter kan ingå i anställningen.

Datorskärm med text. Hand som håller glasögon framför. Foto: Andrey Popov, MostPhotos

Ledigt jobb: Postdoktor i svenska/nordiska språk. Sök senast 15/11

Institutionen för svenska och flerspråkighet utlyser härmed en ettårig postdoktoranställning i svenska/nordiska språk. Utlysningen är riktad till doktorer i nordiska språk/svenska med sikte på fortsatt vetenskaplig meritering. Anställningen är tidsbegränsad till ett år. Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak forskning inom ämnet enligt inlämnad plan. Avsikten är att en forskare som nyligen disputerat ska få tillfälle att under ett år fortsätta sin forskningsverksamhet.

Man vid skrivbord dator. Foto: racorn, MostPhotos

Ledigt jobb: Utbildningskoordinator. Sök senast 26/11

Som utbildningskoordinator kommer du huvudsakligen att arbeta med den administrativa samordningen av Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Du kommer att ansvara för den övergripande planeringen och genomförandet av programmet.

Undervisning lärare + studenter Foto: Niklas Björling

Ledigt jobb: Universitetslektor/adjunkt i tvåspråkighet/svenska som andraspråk (tidsbegr.) Sök 26/11

I visstidsanställningen ingår undervisning på delkurser i svenska som andraspråk inom lärarutbildningen samt på fristående kurser i svenska som andraspråk. Undervisning inom masterutbildningen i tvåspråkighet kan förekomma. I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning inom grundutbildningen samt administration.

Kvinna med böcker och dator. Foto: Syda Productions. MostPhotos

Ledigt jobb: Biträdande lektor i svenska. Sök senast 10/12

Den biträdande lektorn ska ha huvudparten av sin anställning inom forskning under fyra år, för att sedan kunna ansöka om befordran till lektor. I årsarbetstiden ingår 60 % forskning och 40 % undervisning. Den biträdande lektorn förväntas bidra till forskningsmiljön i sitt ämnesområde genom att utveckla forskning och utbildning, genom att bidra med forskningsansökningar, forskningsprojekt och publikationer och genom att aktivt delta i samt anordna seminarier och konferenser inom utlysningens inriktning.

Man (i rullstol) med böcker. Foto: LightField, MostPhotos

Ledigt jobb: Biträdande lektor i svenska som andraspråk. Sök senast 10/12

Den biträdande lektorn ska ha huvudparten av sin anställning inom forskning under fyra år, för att sedan kunna ansöka om befordran till lektor. I årsarbetstiden ingår 60 % forskning och 40 % undervisning. Den biträdande lektorn förväntas bidra till forskningsmiljön i sitt ämnesområde genom att utveckla forskning och utbildning, genom att bidra med forskningsansökningar, forskningsprojekt och publikationer och genom att aktivt delta i samt anordna seminarier och konferenser inom utlysningens inriktning.

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Medarbetare personal
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler
Tre utropstecken grönt gult rött

Har du anmält till SAMIR?

SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem. I SAMIR rapporterar du som är anställd eller student vid Stockholms universitet tillbud, arbetsskador och sjukdomar, miljöavvikelser och förslag till förbättringar, säkerhetsrisker eller oegentligheter samt kan göra en polisanmälan.