Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever är ett treårigt utvecklingsprojekt med inriktning på skola och undervisning. Projektets syfte är att gynna integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern genom att utarbeta en undervisningsmodell som främjar elevernas möjligheter att avancera inom utbildningen eller i yrkeslivet. Höstterminen 2018 går projektet in i den andra implementeringsfasen (för mer info, se www.intensivsvenska.se).

Läs mer om tjänsten, ansökan och kontaktuppgifter:
Projektmedarbetare i utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever

Ref.nr SU FV-2393-18

Sista ansökningsdag: 2018-08-10