Man (i rullstol) med böcker. Foto: LightField, MostPhotos
Foto: LightField, MostPhotos

Forskningen ska knyta an till området språklig kompetens och språkutveckling hos flerspråkiga barn, unga vuxna eller vuxna i dagens flerspråkiga samhälle och bidra till institutionens profilering på språk och språkanvändning som resurser för kunskapsutveckling och lärande i ett flerspråkigt samhälle med svenska som huvudspråk.  I undervisningsdelen ingår undervisning, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Även administrativa sysslor kan ingå.

Läs mer om tjänsten, ansökan och kontaktuppgifter:
Biträdande lektor i svenska som andraspråk

Ref.nr SU FV-3110-18

Sista ansökningsdag: 2018-12-10