Informationscentret/Studenthuset. Vi finns i hus D, Södra huset. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

I arbetet ingår även att skapa kurssajter i lärplattformen Mondo och enkäter och rapporter i kursvärderingsverktyget Survey&Report. Kommunikationen med studenter är en viktig uppgift som främst sker via e-post, men du kommer även ha telefon- och besökstider.

Arbetet kräver också mycket kontakt med lärare, studierektorer och andra administratörer. Kurserna inom lärarutbildningarna delas mellan olika institutioner och således krävs samordning med administratörer vid andra institutioner.

Läs mer om tjänsten, ansökan och kontaktuppgifter: Kursadministratör

Ref.nr SU FV-0735-18

Sista ansökningsdag: 2018-04-02 (förlängt från 2018-03-19).