Jobba hos oss

Jobba hos Svefler

Här lägger vi ut lediga jobb vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, och vid våra avdelningar Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet.

Vi tar bort annonser om lediga jobb när sista ansökningsdatum har gått ut.

Om du har frågor om ett jobb du har sökt, eller om eventuella framtida lediga jobb – kontakta vår administrativa chef.
Administrativ chef

 

Stockholms universitet

För lediga anställningar vid Stockholms universitet, se den centrala webbplatsen:
Jobba på SU

Två personer sitter vid ett bord med surfplattor och diskuterar. Foto: Niklas Björling

Ledigt jobb: Univ.lektor i tvåspråkighet m. inrikt. mot svenska som andraspråk. Sök senast 30/4

Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning, kursutveckling, handledning och examination i Centrets utbud av kurser. Den huvudsakliga undervisningen sker i svenska som andraspråk – inom lärarutbildningen och på fristående kurser – och i form av extern kompetensutveckling av verksamma pedagoger. Även undervisning i övrigt kursutbud på grund- och avancerad nivå inom institutionen kan förekomma. Viss undervisning på forskarutbildningsnivå samt handledning kan komma ifråga.

Lärare som undervisar. Foto: Niklas Björling

Lediga jobb: Universitetslektorer i svenska/svenska som andraspråk/nordiska språk. Sök senast 25/4

2–5 tidsbegränsade anställningar. I visstidsanställningarna ingår undervisning på delkurser inom lärarutbildningen samt på fristående kurser i svenska, svenska som andraspråk och nordiska språk. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Kursansvar och distansundervisning kan förekomma. En del av undervisningen äger rum på kvällstid. Undervisningen sker på svenska.

Swedish for International Students

Lediga jobb: Adjunkter i svenska som andraspråk för internationella studenter. Sök senast 25/4

Adjunkter i svenska som andraspråk för internationella studenter (tidsbegränsade anställningar). Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination i kurser i svenska för internationella studenter/svenska som främmande språk.

Södra huset i lätt fågelperspektiv

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Medarbetare personal
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler