Jobba hos oss

Södra huset i lätt fågelperspektiv. Foto: Eva Dalin

Jobba hos Svefler

Här lägger vi ut lediga jobb vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, och vid våra avdelningar Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet.

Vi tar bort annonser om lediga jobb när sista ansökningsdatum har gått ut.

Om du har frågor om ett jobb du har sökt, eller om eventuella framtida lediga jobb – kontakta vår administrativa chef.
Administrativ chef

Stockholms universitet

För lediga anställningar vid Stockholms universitet, se den centrala webbplatsen:
Jobba på SU

Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning. Sök senast 4/8

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination på alla nivåer på kurser i praktisk tolkning, där ett av språken är svenska, teorier om olika former av tolkning (inklusive teckenspråkstolkning), perspektiv på språk och kommunikation, handledning av examensarbeten samt forskning och kompetensutveckling (f.n. 30 %) inom det översättningsvetenskapliga området, med särskild inriktning mot tolkning. Välkommen med din ansökan senast den 4 augusti.

Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Univ.lektor i översättningsvetenskap m. inriktning mot tolkning, särsk. konferenstolkn.

Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning, särskilt konferenstolkning. Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination på alla nivåer på kurser i praktisk tolkning, framför allt konferenstolkning, där ett av språken är svenska, kurser i tolkteori, perspektiv på språk och kommunikation, handledning av examensarbeten samt egen forskning och kompetensutveckling. Välkommen med din ansökan senast den 4 augusti.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB Svefler

facebook