Jobba hos oss

Södra huset i lätt fågelperspektiv. Foto: Eva Dalin

Jobba hos Svefler

Här lägger vi ut lediga jobb vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, och vid våra avdelningar Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet.

Vi tar bort annonser om lediga jobb när sista ansökningsdatum har gått ut.

Om du har frågor om ett jobb du har sökt, eller om eventuella framtida lediga jobb – kontakta vår administrativa chef.
Administrativ chef

 

Stockholms universitet

För lediga anställningar vid Stockholms universitet, se den centrala webbplatsen:
Jobba på SU

Logo Stockholm University

Ledigt jobb: Universitetslektor i nordiska språk. Sök senast 25/3

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på alla nivåer i ämnena nordiska språk och svenska, särskilt i historiskt inriktade kurser inom nordiska språk. I första hand avses undervisning, handledning och examination inom grundbildningen.

Logo Stockholm University

Ledigt jobb: Universitetslektor i svenska. Sök senast 24/3

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på alla nivåer i ämnet svenska, och särskilt inom kurser i SVENSK FONOLOGI. I första hand avses undervisning, handledning och examination inom grundutbildningen och lärarutbildningen i svenska, svenska som andraspråk och nordiska språk.

Logo Stockholm University

Ledigt jobb: Universitetslektor i svenska. Sök senast 24/3

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på alla nivåer i ämnet svenska, särskilt inom kurser i TEXT- OCH DISKURSANALYS med språkvetenskaplig inriktning. I första hand avses undervisning, handledning och examination inom grundutbildningen och lärarutbildningen.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB Svefler

facebook