Jobba hos oss

Södra huset i lätt fågelperspektiv. Foto: Eva Dalin

Jobba hos Svefler

Här lägger vi ut lediga jobb vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, och vid våra avdelningar Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet.

Vi tar bort annonser om lediga jobb när sista ansökningsdatum har gått ut.

Om du har frågor om ett jobb du har sökt, eller om eventuella framtida lediga jobb – kontakta vår administrativa chef.
Administrativ chef

Stockholms universitet

För lediga anställningar vid Stockholms universitet, se den centrala webbplatsen:
Jobba på SU

Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Doktorand i nordiska språk. Sök senast 15/4

Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet utlyser en doktorandtjänst i nordiska språk. Som doktorand i nordiska språk inriktar du dig på svenska, historisk nordistik eller svenska som andraspråk.

Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Adjungerad lärare i norska och interskandinavisk kommunikation (tidsbegr. anst.).

I visstidsanställningen ingår undervisning i norsk språkfärdighet och interskandinavisk kommunikation som fristående kurser och om det norska språket och språksamhället särskilt inom ramen för lärarutbildningarna. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration och examination.

Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Adjungerade lärare i retorik inom lärarutbildning (2 tjänster deltid). Sök senast 28/4

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i retorik och muntlig framställning inom våra lärarutbildningsprogram (för förskolan, grundskolan och gymnasiet). I anställningen ingår kursutveckling tillsammans med andra retoriklärare. Även administrativa arbetsuppgifter kan ingå.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube