Administration

Administration

Administrationen (inklusive studievägledare/studentexpeditioner) sitter i hus D, plan 5–6, Södra huset, Frescati.

Sommartider 2 juli-5 aug. Ill: Free Grass Flowers w. Dragonfly and Butterfly fr se.clipartlogo.com

Sommartider 2 juli–5 augusti

Institutionen (plan D3–6) är stängd 2 juli–5 augusti. Studievägledare, studentexpeditionener och kursadministratörer har särskilda telefon- och besökstider under sommaren.

Gunilla Westin. Foto: Pia Nordin

Arkivansvarig

Gunilla Westin

Thomas Thomsen, Foto: Pia Nordin

Bibliotek

Thomas Thomsen

Betina Loza Fernández. Foto: John Sennett

Ekonomiansvarig

Betina Loza Fernández

Eva Engfeldt. Foto: Pia Nordin

Personalärenden

Eva Engfeldt (fotot), Lena Grape, Gunilla Westin

Fredrik Holmstedt. Foto: Pia Nordin

Posthantering

Fredrik Holmstedt

Anki Nyström Foto: Pia Nordin

Schemaläggning och lokalbokning

Anki Nyström (fotot), Olivia Schlyter, Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpeditioner/kursadministratörer

Jennica Andersson, Britt Arvidsson, Yvonne Carlsson, Liselott Salomonsson, Ammy van der Schaaf, Monique Zwanenburg Widingsjö

Studierektorer

Studievägledare

Jennica Andersson, Britt Arvidsson, Karin Bloom, Liselott Salomonsson

Thomas Thomsen, Foto: Pia Nordin

Tisus

Thomas Thomsen

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Medarbetare personal
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler