Administration

Administration

Administrationen (inklusive studievägledare/studentexpeditioner) sitter i hus D, plan 5–6, Södra huset, Frescati.

Gunilla Westin. Foto: Pia Nordin

Arkivansvarig

Gunilla Westin

Patric Klagsbrun Lebenswerd

Bibliotek

Patric Klagsbrun Lebenswerd

Betina Loza Fernández. Foto: John Sennett

Ekonomiansvarig

Betina Loza Fernández

Eva Engfeldt. Foto: Pia Nordin

Personalärenden

Eva Engfeldt (fotot), Lena Grape, Gunilla Westin

Fredrik Holmstedt. Foto: Pia Nordin

Posthantering

Fredrik Holmstedt

Anki Nyström Foto: Pia Nordin

Schemaläggning och lokalbokning

Anki Nyström (fotot), Liselott Salomonsson, Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpeditioner/kursadministratörer

Jennica Andersson, Britt Arvidsson, Yvonne Carlsson, Liselott Salomonsson, Ammy van der Schaaf, Monique Zwanenburg Widingsjö

Studierektorer

Studievägledare

Jennica Andersson, Britt Arvidsson, Karin Bloom, Liselott Salomonsson

Thomas Thomsen, Foto: Pia Nordin

Tisus

Thomas Thomsen

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Medarbetare personal
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler