Administration

Administration

Administrationen (inklusive studievägledare/studentexpeditioner) sitter i hus D, plan 5–6, Södra huset, Frescati.

Gunilla Westin. Foto: Pia Nordin

Arkivansvarig

Gunilla Westin

Patric Klagsbrun Lebenswerd

Bibliotek

Patric Klagsbrun Lebenswerd

Betina Loza Fernández. Foto: John Sennett

Ekonomiansvarig

Betina Loza Fernández

Eva Engfeldt. Foto: Pia Nordin

Personalärenden

Eva Engfeldt (fotot), Lena Grape, Gunilla Westin

Fredrik Holmstedt. Foto: Pia Nordin

Posthantering

Fredrik Holmstedt

Anki Nyström Foto: Pia Nordin

Schemaläggning och lokalbokning

Anki Nyström (fotot), Liselott Salomonsson, Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpeditioner/kursadministratörer

Jennica Andersson, Britt Arvidsson, Yvonne Carlsson, Liselott Salomonsson, Ammy van der Schaaf, Monique Zwanenburg Widingsjö

Studierektorer

Studievägledare

Jennica Andersson, Britt Arvidsson, Karin Bloom, Liselott Salomonsson

Thomas Thomsen, Foto: Pia Nordin

Tisus

Thomas Thomsen

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Medarbetare personal
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler