Kurser i Sverige

Du som kommer från de nordiska och baltiska länderna och som ska studera i Sverige kontaktar:

Mikael Kalm. Foto: Pia Nordin
Mikael Kalm. Foto: Pia Nordin

Mikael Kalm

E-post: mikael.kalm@su.se
Rum: D 534

Adress:
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Nordkurs/Mikael Kalm
SE-106 91 STOCKHOLM

 

   

 

 

 

 

Studenter i Sverige

Josefine Berg. Foto: Pia Nordin
Josefine Berg. Foto: Pia Nordin

Josefine Berg

För tillgodoräknanden o.d. ska du kontakta din studievägledare vid ditt hemuniversitet. Om du är student vid vår institution kontaktar du vår studievägledare.