Kurser i Sverige

Du som kommer från de nordiska och baltiska länderna och som ska studera i Sverige kontaktar:

Lina Heinold Johansson. Foto: Pia Nordin
Lina Heinold Johansson. Foto: Pia Nordin

Lina Heinold Johansson

E-post: lina.heinold-johansson@su.se
Rum: D 668

Adress:
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Nordkurs/Lina Heinold Johansson
SE-106 91 STOCKHOLM

 

   

 

 

 

 

Britt Arvidsson. Foto: Johan Asplund
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin
 

Studenter i Sverige

Britt Arvidsson

Du som studerar vid vår institution och vill veta mer om eventuellt tillgodoräknande av studier inom NORDKURS, kontakta studievägledare Britt Arvidsson.