Se även Schema.

Student

Om du har frågor om ditt kursschema, lokaler osv., kontakta din lärare eller studentexpedition.

Medarbetare