Administration

Mappar i olika färger. Foto: Stuart Miles, MostPhotos

Administration

Vi jobbar med administrationen för hela Institutionen för svenska och flerspråkighet, inklusive Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet. Vi sitter i hus D, plan 5–6, Södra huset, Frescati.

Eva Engfeldt, Gunilla Westin. Foto: Pia Nordin

Personalärenden

Eva Engfeldt, Gunilla Westin

Fredrik Holmstedt. Foto: Pia Nordin

Posthantering

Fredrik Holmstedt

Schemaläggare och lokalbokare

Schemaläggare för våra utbildningar och lokalbokare åt medarbetare, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Fredrik Holmstedt. Foto: Pia Nordin

Servicetekniker

Fredrik Holmstedt

Studentexpeditioner

Studierektorer

Studievägledare/kursadministratörer

Carina Engström. Foto: Privat

Tisus kontakt

Carina Engström

Utbildningskoordinatorer Tolkning

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube