Eva Engfeldt. Foto: Johan Asplund
Eva Engfeldt. Foto: Pia Nordin
 

Eva Engfeldt

Rum: D 662
Telefon: 08-16 35 30
Fax: 08-15 85 33
E-post: eva.engfeldt@su.se

Jag är

  • administrativ chef
  • ansvarig för personalärenden
  • telekontaktansvarig
  • Sukat-ansvarig.