Styrelseklubba
Foto: Pia Nordin

Möten, kallelser och protokoll

Institutionsstyrelsen sammanträder den första onsdagen i varje månad.

Kallelser och protokoll (kopior) sätts upp på en anslagstavla på plan D6. Dekanen för Humanistiska fakulteten får protokollet för kännedom.

Institutionsstyrelsens ledamöter

I institutionsstyrelsen ingår prefekt och ställföreträdande (stf) prefekt (självskrivna ledamöter), sex representanter för lärarna, två representanter för teknisk och administrativ personal samt tre representanter för studenterna (en från forskarutbildningen och två från grundutbildningen). 

Institutionsstyrelsen är utsedd 1 januari 2018—31 december 2020.

Ordförande

 • Professor Anna-Malin Karlsson, prefekt

Vice ordförande

 • Docent Karolina Wirdenäs, stf prefekt

Lärarrepresentanter

Ordinarie

 • Professor Niclas Abrahamsson
 • Universitetslektor Theres Bellander
 • Adjunkt Helén Ericson
 • Universitetslektor Susan Sayehli
 • Professor Yvonne Lindqvist
 • Professor Catrin Norrby

Suppleanter

 • Universitetslektor Gunilla Almström Persson
 • Adjunkt Eva Nobel
 • Universitetslektor Linus Salö
 • Professor Cecilia Wadensjö

Administrativ personal

Ordinarie

 • Administrativ studierektor Yvonne Carlsson
 • Utbildningskoordinator Karin Bloom

Suppleant

 • Studievägledare Olivia Schlyter

Studeranderepresentanter

Ordinarie

 • Donalt Tottras
 • Lovisa Svedberg
 • Doktorand Maryann Su Lin

Suppleanter

 • Ninni Dickson
 • Ylva Seigerlund
 • Doktorand Louise Faymonville
 • Doktorand Elisabeth Geiger Poignant

Protokollförare (ej ledamot)

Administrativ studierektor Ghada Najem