Styrelseklubba
Foto: Pia Nordin

Möten, kallelser och protokoll

Institutionsstyrelsen sammanträder den första onsdagen i varje månad.

Kallelser och protokoll (kopior) sätts upp på en anslagstavla på plan D6. Dekanen för Humanistiska fakulteten får protokollet för kännedom.

Institutionsstyrelsens ledamöter

I institutionsstyrelsen ingår prefekt och ställföreträdande (stf) prefekt (självskrivna ledamöter), sex representanter för lärarna, två representanter för teknisk och administrativ personal samt tre representanter för studenterna (en från forskarutbildningen och två från grundutbildningen). 

Institutionsstyrelsen är utsedd 1 januari 2021—31 december 2023.

Ordförande

 • Docent Karolina Wirdenäs, prefekt

Vice ordförande

 • Professor Anna-Malin Karlsson, stf prefekt

Lärarrepresentanter

Ordinarie

 • Professor Niclas Abrahamsson
 • Professor Cecilia Alvstad
 • Docent Theres Bellander
 • Professor Yvonne Lindqvist
 • Adjunkt Mårten Michanek
 • Universitetslektor Susan Sayehli

Suppleanter

 • Professor Roger Andersson
 • Universitetslektor Jonatan Pettersson
 • Adjunkt Malin Tesfazion

Administrativ personal

Ordinarie

 • Studievägledare Olivia Schlyter
 • Administrativ studierektor Tatiana Antontchick

Suppleant

 • Kursadministratör Maja Johansson

Studeranderepresentanter

Ordinarie

 • Ylva Seigerlund
 • Basima Yousif
 • Doktorand Shiro Shibata

Suppleanter

 • Carl-Ejnar Olsson
 • Doktorand Natalia Volvach

Protokollförare (ej ledamot)

Administratör Annette Fischer