Styrelseklubba
Foto: Pia Nordin

Möten, kallelser och protokoll

Institutionsstyrelsen sammanträder den första onsdagen i varje månad.

Kallelser och protokoll (kopior) sätts upp på en anslagstavla på plan D6. Dekanen för Humanistiska fakulteten får protokollet för kännedom.

 

Institutionsstyrelsens ledamöter

I institutionsstyrelsen ingår prefekt och ställföreträdande (stf) prefekt (självskrivna ledamöter), sex representanter för lärarna, två representanter för teknisk och administrativ personal samt tre representanter för studenterna (en från forskarutbildningen och två från grundutbildningen). 

Institutionsstyrelsen är utsedd 1 januari 2018—31 december 2020.

Ordförande

 • Professor Anna-Malin Karlsson, prefekt

Vice ordförande

 • Docent Karolina Wirdenäs, stf prefekt

 

Lärarrepresentanter

Ordinarie

 • Professor Niclas Abrahamsson
 • Universitetslektor Theres Bellander
 • Adjunkt Helén Ericson
 • Universitetslektor Carla Jonsson
 • Docent Yvonne Lindqvist
 • Professor Catrin Norrby

Suppleanter

 • Universitetslektor Gunilla Almström Persson
 • Adjunkt Eva Nobel
 • Universitetslektor Susan Sayehli
 • Professor Cecilia Wadensjö

 

Administrativ personal

Ordinarie

 • Ekonomiansvarig Betina Loza Fernandez
 • Administrativ studierektor Yvonne Carlsson

Suppleant

 • Personalhandläggare Gunilla Westin

 

Studeranderepresentanter

Ordinarie

 • Doktorand Elisabeth Geiger Poignant
 • Amanda Lönngren

Suppleanter

 • Doktorand Marta Quevedo Rodriquez
 • Doktorand Fredrik Valdeson

 

Protokollförare (ej ledamot)

Administrativ studierektor Ghada Najem