Somrarna 2009 och 2010

besöktes samtliga kända klosterlokaliteter på Island, och på varje plats gjordes en fullständig växt- och landskapsinventering. Projektet genomförs tillsammans med Kjell Lundquist, landskapsarkitekt och trädgårdshistoriker, SLU, Alnarp, Per Arvid Åsen, förstekonservator, Agder naturmuseum og botaniske hage och Steinunn Kristjándsóttir, arkeolog, Islands universitet och Islands nationalmuseum.

Resultaten kommer att dokumenteras i en vetenskaplig rapport som planeras bli färdig under senvåren 2011. Ett par faktablad om projektet har redan publicerats vid SLU.

Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur- och relikväxter, samtida växtnamn
Faktablad

Icelandic Medieval Monastic Sites
Faktablad

En gemensam webbplats

för isländsk klosterinformation har satts upp:
Medeltida klostergrunder på Island

Finansiärer

: Svensk-isländska samarbetsfonden, Letterstedtska föreningen, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, Sockerbolagets fond, SLU, Kungl. skogs- och Lantbruksakademien, Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen.