Östberg, Urban

Urban Östberg

Universitetsadjunkt i Svenska som främmande språk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Forskningsintressen och undervisning

I min undervisning har jag särskilt intresserat mig för grammatik ur ett andraspråksperspektiv, liksom inlärning av ord och fraser (fasta fraser/kollokationer, idiom, semantiska fält). Dessa områden har jag även behandlat i ett antal läromedel och artiklar.

Som tidigare svensklektor i Tyskland (Greifswald) och Finland (Jyväskylä) har jag kommit att intressera mig för tysk och finlandssvensk kultur. Vidare har den nederländskspråkiga kulturen varit ett av mina huvudintressen och sedan flera år har jag skrivit om litteratur från detta språkområde. Kunskaper i tyska och nederländska har också kommit till användning både i min undervisning och i artiklar om svenskan ur kontrastiv synvinkel.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal jag publicerade, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

Universitetsadjunkt

Urban Östberg

Urban Östberg

Rum: D 668
Telefon: 08-16 42 96
Fax: 08-15 85 33
E-post: urban.ostberg@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/ostberg_urban

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.