Blomström, Vendela

Vendela Blomström

Universitetsadjunkt och kursföreståndare för kurser i svenska som främmande språk och retorik, studierektor Svenska som främmande språk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Forskningsintressen

Svenska som andraspråk, retorik, akademisk språkfärdighet, muntlig interaktion och skrivande inför akademiska studier, bedömning av språkfärdighet, kollegialt lärande i högre utbildning.

Varför måste språket vara så komplicerat?

Det akademiska språket – varför är det så krångligt och opersonligt? Kan man inte skriva mer personligt och med humor? Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg har intervjuats om det akademiska språket i tidningen Metro. De har tidigare i år givit ut boken Akademiskt läsande och skrivande, som handlar om hur man kan utveckla sitt akademiska språkbruk.

Föredrag, föreläsningar & konferensbidrag

Jag föreläser bland annat om muntlig och skriftlig färdighet, retorik och presentationsteknik, språkutvecklande arbetsmetoder samt om muntlig interaktion och skrivande på svenska som andraspråk inför akademiska studier.

Pedagogiskt utvecklingsarbete

I uppdraget som studierektor och kursföreståndare arbetar jag kontinuerligt med utveckling av kursplaner, betygskriterier, innehåll, upplägg, arbetsformer och litteratur. Jag leder lärarmöten och samarbetar kring kursutvecklingen med undervisande lärare.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

 

Samarbete

Jag samarbetar med andra institutioner, universitet och högskolor kring kurser, undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Undervisning

Jag undervisar i svenska som främmande språk (muntlig och skriftlig färdighet), akademisk svenska för andraspråkstalare, praktisk retorik samt på kurser i framträdande och retorik inom lärarutbildningen.

Universitetsadjunkt och kursföreståndare för Svenska som främmande språk och Retorik

Vendela Blomström

Vendela Blomström. Foto: Johan Asplund

Rum: D 646
Telefon: 08-16 35 31
Fax: 08-15 85 33
E-post: vendela.blomstrom@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/blomstrom_vendela

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.