Bedömare vid språktest

 • Inträdesprov i Svenska som främmande språk.
 • Muntligt delprov inom Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier).
 • Skriftligt delprov inom Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier).

 

Ledningsuppdrag

 • Studierektor för Svenska som främmande språk, Svenska för internationella studenter och forskare, Akademisk svenska för andraspråkstalare samt för uppdragsutbildningar i svenska för andraspråkstalare.
 • Suppleant i institutionsstyrelsen vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. (1 januari 2015—31 december 2017).
 • Ordförande i Samrådsgruppen för Tisus och Behörighetsgivande kurs (samarbete mellan Linköpings, Lunds, Stockholms, Umeå och Uppsala universitet samt Malmö högskola).

 

Tidigare uppdrag

 • Representant i kärnkollegiet för kursen Framträdande och retorik i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom lärarutbildningen (2015-2016).

 • Projektdeltagare i K2 (2014–2015). På uppdrag av Skolverket tog vi i projektet fram ett kartläggningsmaterial för att kartlägga nyanlända elevers litteracitet: Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper Steg 2 Litteracitet
  www.skolverket.se/bedomning/bedomning/kartlaggningsmaterial

 • Medlem i Samrådsgruppen för Tisus (samarbete mellan Linköpings, Lunds, Stockholms, Umeå och Uppsala universitet samt Malmö högskola.)

 • Suppleant i institutionsstyrelsen vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. (fr.o.m. 1 oktober 2013 t.o.m. 31 december 2014).

 • Kursföreståndare för Svenska som främmande språk, Förberedande och Behörighetsgivande kurs, vid Institutionen för nordiska språk (2010-2016).

 • Kursföreståndare för kurser i Praktisk retorik och Framträdande och retorik vid Institutionen för nordiska språk sedan höstterminen 2013-2015.

 • Institutionens representant i Arbetsgruppen för nybörjarspråk vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet (2012).

 • Suppleant i institutionsstyrelsen vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet (fr.o.m. 1 januari 2012 t.o.m. 31 december 2012).

 • Ingick i institutionens webbgrupp, Institutionen för nordiska språk (våren 2012).

 • Ingick i arbetsgruppen för konferensen ”Med svenska språket som redskap för akademiska studier – hur möter högskolan internationella studenters behov?” (2010–2011) anordnad av Institutionen för nordiska språk och Svenska institutet.

 • Ingick i referensgruppen för Tisus (2010–2011).