Samarbetar/har samarbetat med:

 • Helsingfors universitet, Språkcentrum. Läs mer om samarbetet:
  Planeringsbesök vid Helsingfors universitet.

 • Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk. Har tillsammans med Kristina Ohlsson och Johanna Jacobsson tagit initiativ till ett nätverk för universitetslärare som undervisar i svenska för andraspråkstalare/svenska som främmande språk.

 • Université de Strasbourg. Samarbete kring lärarmobilitet/gästundervisning vid universitetetet (vt 2015).

 • Göteborgs, Linköpings, Lunds, Stockholms, Umeå och Uppsala universitet samt Malmö högskola. Samarbete kring de förberedande och behörighetsgivande kurserna i svenska.

 • Södertörns högskola. Samarbete med Maria Eklund Heinonen kring muntlig interaktion och andraspråkssamtal i högskolemiljö.
 • Uppsala universitet. Samarbete med Anna Karin Widman, provkonstruktör för nationella proven.
 • Korta vägen vid Stockholms universitet. www.su.se/kortavagen
 • Kungliga Tekniska högskolan, Avdelningen för språk och kommunikation. Samarbete kring kurser i svenska som främmande språk/svenska för utbytesstudenter och utländska forskare.
 • Università degli Studi de Milano. Samarbete kring lärarutbyte/gästundervisning vid universitetet i Milano (vt 2013) Lärarutbyte: "Fler måste utnyttja chansen"
 • Moskva State University. Samarbete kring utbildning i svenska som främmande språk.
 • Universitat de Barcelona. Samarbete med svensklektorn samt studiebesök på universitetet (2010).
 • Kammarkollegiet. Samarbete kring språktest i svenska (auktorisationsprov för tolkar).